Pensioen van de advocaat | 25 Augustus 2011

BePLA-vertegenwoordigers hebben vorig jaar contact gehad met de OVB en de OBFG rond het pensioen van de advocaat.  In dit kader zetelen een aantal van ons nu mee in de Commissie Sociale Voorzieningen van de OVB.  Wij bekijken met het OVB en de OBFG hoe wij meer objectieve informatie kunnen bezorgen aan onze confraters omtrent hun pensioenplanning. 

In dit verband werd ook contact genomen met het VIA (Vormingsinstituut voor Advocaten) om binnen het kader van de Opleiding Permanente Vorming een studienamiddag te organiseren over fiscaal vriendelijke pensioenplanning voor advocaten. Het VIA was het idee zeer genegen.

Dit initiatief heeft geleid tot een studienamiddag die zal doorgaan op 25 augustus 2011 (van 14 tot 16u) volgens de gebruikelijke formule bij het VIA.

Spreker van dienst zal Mr. Koen Van Duyse zijn. Zowel BePLA als het VIA zullen u later nog op de hoogte brengen van de praktische afspraken daaromtrent.