VP / BePLA - Witboek Pensioenen Europese Commissie | 14 mei 2012

Beste BePLA-leden en geïnteresseerden, waarde confraters,

Op 14 mei a.s. organiseert BePLA om 16u in de kantoren van Linklaters te Graanmarkt 2, Antwerpen een ontmoeting met de Nederlandse Vereniging Pensioenrecht.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Voorstelling van het Europees Witboek Pensioenen – Prof. G.J.B. Dietvorst – Voorzitter NVP
  • Het Europees Witboek Pensioenen vanuit België bekeken – Prof. Yves Stevens, KUL
  •  De herziening van de IORP-richtlijn, een stand van zaken – An Van Damme, Claeys & Engels

 De uiteenzettingen zullen bij deze gelegenheid ééntalig Nederlands zijn.

Wij ronden af met een receptie tegen 18u.

Deelname is gratis voor leden NVP en BePLA. Geïnteresseerden zijn welkom mist betaling van een bijdrage in de kosten van 25 EUR.

Graag bevestiging van uw deelname aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijke groeten,

BePLA

Chers membres de BePLA et autres personnes intéressées, chers confrères,

BePLA organise le 14 mai prochain, à 16h, une rencontre avec le Nederlandse Vereniging Pensioenrecht. Cet évènement se tiendra dans les bureaux du Cabinet Linklaters à Anvers, situés Graanmarkt 2.

Le programme du jour est le suivant :

  • Présentation du Livre blanc européen sur les pensions - Prof. G.J.B. Dietvorst – Président de la NVP.
  • Examen d’un point de vue belge du Livre blanc européen sur les pensions – Prof. Yves Stevens, KUL
  • Etat des lieux de la révision de la Directive IORP – An Van Damme, Claeys & Engels

Vous comprendrez qu’à cette occasion particulière, les exposés seront uniquement donnés en Néerlandais.

Cette rencontre sera suivie d’une réception, aux alentours de 18h.

La participation est gratuite pour les membres de la NVP et de BePLA.

Toute autre personne intéressée est naturellement la bienvenue moyennant une participation aux frais de 25 euros.

Nous vous remercions de confirmer votre participation à l’adresse suivante : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bien cordialement,

BePLA