BePLA diner met gastspreker Marc De Vos - Donderdag 20 september 2018

Beste allen,

Na een welverdiende vakantie vliegt ook BePLA er terug in.

Net zoals vorig jaar zouden wij onze leden en vrienden graag begroeten tijdens een diner met gastspreker. Dit gaat door op 20 september aanstaande in de Brasserie des Etangs Mellaerts (Vorstlaan 275, 1150 Brussel – voor meer info: http://www.restauration-nouvelle.be/nl/etablissement/brasserie-des-etangs-mellaerts). Onze gastspreker dit jaar is de – u zeker welbekende – Marc De Vos. Hij zal ons onderhouden met een uiteenzetting over de vergrijzing en de evolutie in het pensioenlandschap en dit vanuit een beleidsmatig en maatschappelijk perspectief.

We voorzien om rond 18.00 uur te beginnen met een aperitiefje, gevolgd door de toespraak van onze gastspreker en het diner.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 september 2018 inschrijven voor het diner door te reageren op deze email. Kan u ons laten weten indien u specifieke dieetvereisten heeft?

Voor onze leden is het diner gratis. Voor niet-leden wordt er een bijdrage van 75 EUR gevraagd. De betaling dient te gebeuren op de rekening met het nummer BE29 7310 1098 9364 met als referentie ‘diner 2018’.

U kan natuurlijk ook steeds nog lid worden van BePLA. We hebben dit jaar nog een aantal activiteiten op de agenda staan (zoals ons jaarlijks seminarie met het IA|BE, waarover later meer). Het volstaat om een mailtje te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en het lidgeld van 75 EUR over te schrijven op de rekening met nummer BE29 7310 1098 9364 met vermelding van de volgende referentie ‘[Naam] – lidgeld 2018’. Indien u dit voor het diner doet, is het diner vanzelfsprekend gratis.

Indien u meer informatie over BePLA wenst, kan u ook onze website raadplegen: www.bepla.be.

Op onze website staat een lijst met alle leden van BePLA. Indien u niet wenst dat uw naam op deze lijst wordt opgenomen, kan u ons dit per kerende meedelen.

Hopelijk zien wij velen van u op het diner!

Met vriendelijke groeten,

BePLA