Seminarie BePLA - IA|BE – Omzetting van de Richtlijnen Portability en IORP 2 – 19 december 2018

Seminarie  BePLA - IA|BE

Omzetting van de Richtlijnen

Portability en IORP2

 

Auditorium KBC

Havenlaan 2, 1080 Brussel

19 december 2018 om 13u30

De wet van 27 juni 2018 (BS van 5 juli 2018) heeft de Portability Richtlijn 2014/50/EU omgezet.

Zij zal in werking treden op 1 januari 2019.

Het wetsontwerp (nr 3395) tot omzetting van de Richtlijn IORP2 2016/23411/EU

is ingediend in de Kamer en moet uiterlijk op 13 januari 2019 van kracht worden.

 

Welke bepalingen bevatten deze richtlijnen? Hoe werden ze omgezet in België?

Welke opties heeft de wetgever genomen? Wat zijn de specifieke Belgische verplichtingen?

Hoe kan de expertise van actuarissen en advocaten,

gespecialiseerd in pensioenen, bijdragen om deze materie te begrijpen ?

 

Op deze en andere vragen wensen BePLA en het IA|BE

tijdens dit seminarie een antwoord te geven ...

 

Programma

Onder het voorzitterschap van Jurgen De Vreese, BePLA en Philippe Demol, IA|BE

13u30 :  Onthaal

13u45 : Verwelkoming
door de Voorzitters van BePLA en het IA|BE

14u00 :  Inleiding
door de Minister van Pensioenen,
Daniel Bacquelaine

14h20 :  IORP2 Richtlijn : Informatie
door Elise Laeremans, advocaat, Younity en Ann Verlinden, actuaris, PensioPlus

15u00 :  Portability Richtlijn
door Isabelle De Somviele, advocaat, Claeys & Engels en Anne Thiry, actuaris, Nexyan

15u40 :  Pauze

16u10 :  IORP2 Richtlijn : Governance
door Christian Bayart, advocaat,
Allen & Overy, Alexander Vandenbergen, advocaat, Lydian
en Hans Ceulemenans, actuaris, WillisTowersWatson

16u50 :  IORP2 Richtlijn : Grensoverschrijdende operaties
door An Van Damme, advocaat, Claeys & Engels, Elke Duden, advocaat, CMS De Backer en Thierry Verkest, actuaris, Aon

17u30 :  IORP2 Richtlijn : Controle
door Henk Becquaert, lid van het directiecomité, FSMA

18u10 :  Vragen antwoorden

18u20 :  Conclusies

18u30 :  Cocktail

Talen

De presentaties zullen afwisselend in het Frans en het Nederlands worden gegeven.

Elke spreker zal in zijn eigen taal spreken.

Punten

Actuarissen : 4 CPD punten

Advocaten : 4 punten OVB / OBFG

(onder voorbehoud – erkenning aangevraagd)