Actualia rond de financiering van DB-plannen in crisistijden | 21 oktober 2010

IA|BE, het Instituut van Actuarissen in België, en BePLA, de Belgian Pension Lawyers Association, nodigen u uit op hun gezamenlijk seminarie:

"Actualia rond de financiering van DB-plannen in crisistijden"

"Actualités concernant le financement des plans DB en temps de crise"

 

Dit tweetalig seminarie gaat door op donderdag 21 oktober 2010 vanaf 17u30 bij Delta Lloyd Life, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel.

Iedereen die actief is in de pensioenwereld en belangstelling heeft in de thematiek is welkom!

Het thema wordt behandeld door advocaten en actuarissen, zowel vanuit de invalshoek van de groepsverzekeraars als die van de pensioenfondsen.

Programma

17u00: Ontvangst

17u30: Inleiding en korte voorstelling van IA|BE en BePLA door Heidi Delobelle, Vice-Voorzitter IA|BE en Jan Van Gysegem, Voorzitter, BePLA

17u45: Presentaties

 • De context: het financieringsplan en het herstelplan - IBPs en groepsverzekeringen
 • Praktische aanpak en redactie van plannen
 • Wat heeft de crisis veranderd? Een aantal praktische gevallen
 • Juridische consequenties: belangenconflicten en aansprakelijkheid

19u00: Reactie van de CBFA: Henk Becquaert, Lid van het directiecomité

19u20: Vraag en antwoord

19u30: Cocktail

Sprekers

 • Anne Thiry, actuaris en Managing Partner, ESOFAC
 • An Van Damme, advocaat, Claeys & Engels
 • Corinne Merla, advocaat, Stibbe
 • Serge Tubeeckx, actuaris en General Manager, Contassur

De presentatie en vraagstelling gebeuren afwisselend in het Frans en in het Nederlands.

Deelnameprijs

Leden van IA|BE en/of BePLA: 50 EUR

Niet-leden: 100 EUR

Punten permanente vorming:

2 CPD punten IA|BE

Punten OVB en OBFG: aangevraagd

INSCHRIJVING via e-mail uiterlijk op 7 oktober 2010 naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indien u lid bent of wenst te worden, gelieve dit bij uw inschrijving te vermelden.

U ontvangt dan een betalingsuitnodiging.

Ce séminaire bilingue aura lieu le jeudi 21 octobre 2010 à partir de 17h30 dans les bâtiments de Delta Lloyd Life, Avenue Fonsny 38 à 1060 Bruxelles.

Toute personne qui est active dans le monde des pensions et qui porte de l’intérêt à cette thématique y est la bienvenue !

Le thème sera traité par des avocats et des actuaires, tant du point de vue des assureurs groupe que de celui des fonds de pension.

Programme

17h : Accueil

17h30 : Introduction et courte présentation de l’IABE et de BePLa par Heidi Delobelle, Vice-Présidente de l’IABE et par Jan Van Gysegem, Président, BePLa

17h45 : Présentations

 • Le contexte: le plan de financement et le plan de redressement - IRPs et assurances groupe
 • Approche pratique et rédaction de plans
 • Qu’est-ce que la crise a changé? Quelques cas pratiques
 • Conséquences juridiques: conflits d’intérêts et responsabilité

19h : Réaction de la CBFA : Henk Becquaert, Membre du comité de direction

19h20 : Questions – réponses

19h30 : Cocktail

Intervenants

 • Anne Thiry, actuaire et Managing Partner, ESOFAC
 • An Van Damme, avocate, Claeys & Engels
 • Corinne Merla, avocate, Stibbe
 • Serge Tubeeckx, actuaire et General Manager, Contassur

Les présentations et les questions auront lieu alternativement en français et en néerlandais.

Frais de participation

Membres de IABE et/ou de BePLa : 50 EUR

Non membres : 100 EUR

Points de formation permanente

2 points CPD IABE

Points OVB et OBFG : demandé

INSCRIPTION par e-mail au plus tard le 7 octobre 2010 via :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Si vous êtes membre ou si vous souhaitez le devenir, veuillez le mentionner lors de votre inscription.

Vous recevrez alors une invitation de paiement.