BePLA diner met als gastspreker Professor Yves Stevens - Donderdag 28 april 2022

Beste allen,

Na even stilgelegen te hebben in deze Covid-periode, zouden we onze BePLA-activiteiten graag terug opnemen, beginnende met een diner met gastspreker. Dit zal doorgaan op 28 april 2022 in Canal Vilvoorde (Maria Theresialaan 47, 1800 Vilvoorde – voor meer info: www.canal.be). Onze gastspreker dit jaar is niemand minder dan Professor Yves Stevens. De bedoeling is samen met hem een gesprek te hebben over verschillende onderwerpen die verband houden met wettelijke en aanvullende pensioenen.

We voorzien om rond 18.00 uur te beginnen met een aperitiefje, gevolgd door de toespraak van onze gastspreker en het diner.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 april 2022 inschrijven voor het diner door te reageren op deze email. Kan u ons laten weten indien u specifieke dieetvereisten heeft?

Voor onze leden is het diner gratis (ter info: gelet op het feit dat er geen activiteiten waren de afgelopen periode, hebben we geen lidgeld meer gevraagd, het volstaat dus dat u lid was in 2020). Voor niet-leden wordt er een bijdrage van 50 EUR gevraagd. De betaling dient te gebeuren op de rekening met het nummer BE29 7310 1098 9364 met als referentie 'diner 2022’.

Indien u meer informatie over BePLA wenst, kan u ook onze website raadplegen: www.bepla.be.

Hopelijk zien wij velen van u op het diner!

U mag deze mail ook steeds forwarden naar confraters die geïnteresseerd zouden zijn in onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

BePLA